ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลไปอย่างไร วิชาการจะสูงส่งเพียงใดนั้น คนคือพวกเรายังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ประเทศไทยใสสะอาด หรือไม่ใสสะอาด

ไม่มีประโยชน์ที่ศาสนาจะต่อต้านเทคโนโลยีอย่างงมงาย ไม่มีประโยชน์ที่ศาสนากับเทคโนโลยีจะแยกทางกันเดิน มีแต่การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเท่านั้น ศาสนากับเทคโนโลยีจึงจะสามารถเคลื่อนมาบรรจบกันได้อย่างลงตัวในยุคโลกาภิวัตน์

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

เทคโนโลยีไม่ได้สำคัญ สิ่งที่สำคัญคือคุณมีศรัธาในผู้คนว่าโดยพื้นฐานแล้วเขาดีและเก่ง และถ้าคุณให้เครื่องมือแก่เขา พวกเขาจะทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมกับมัน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone