ถ้าคุณกำลังพยายามที่จะบรรลุผลสำเร็จ คุณจะเจออุปสรรค ผมก็เคยเจอ ทุกคนเคยเจอ แต่สิ่งกีดขวางหยุดคุณไม่ได้ ถ้าคุณวิ่งไปยังกำแพง จงอย่าหันกลับและยอมแพ้ หาวิธีปีนมัน ผ่านมันไปให้ได้

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone