เราไม่จำเป็นต้องไปรังเกียจเงินทอง กามารมณ์ อำนาจและชื่อเสียง เพียงแต่มองอย่างลึกซึ้งให้ตระหนักรู้ว่า การวิ่งไล่ตามสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เธอเป็นทุกข์ได้มาก

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

หากเธอมองอย่างลึกซึ้ง เธอจะเห็นว่าคนที่วิ่งตามอำนาจนั้นเป็นทุกข์อย่างใหญ่หลวง เธอเริ่มเป็นทุกข์จากการไล่ไขว่คว้า เพราะผู้คนอีกมากมายก็ตะเกียกตะกายเพื่อสิ่งเดียวกัน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

สำหรับฉันแล้ว สิ่งที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าเป้าหมายทางธุรกิจนั้น จริงๆ แล้วก็คือความรัก ถ้าเรากระหายอยากได้แต่อำนาจและชื่อเสียงเราคงไม่อาจมีความสุข

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ผู้ใดต้องการอำนาจที่ละลายไปโดยเร็วเหมือนหยาดน้ำค้างเมื่อต้องแสงแดด จงแสวงจากปืน ผู้ใดต้องการอำนาจที่ประกอบด้วยพรแห่งธรรมและความยั่งยืน จงแสวงจากประชาชนและในท่ามกลางประชาชนของท่าน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

เราประชาชนคือผู้ใช้อำนาจอย่างถูกต้องของทั้งสภาและศาลไม่ใช่เพื่อที่จะล้มล้างรัฐธรรมนูญ แต่จะล้มล้างผู้ที่ใช้รัฐธรรมนูญโดยมิชอบ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone