นักลงทุนในหุ้นสามัญของแท้นั้นไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือของสมองและความรู้ แต่จำเป็นต้องมีคุณลักษณะที่ไม่ธรรมดาบางประการ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ในเรื่องของการลงทุนหรือหุ้นนั้น ผมคิดว่าเราต้องศึกษา “ธรรมะ” หรือธรรมชาติของหุ้นให้รู้แจ้งเสียก่อนว่าอะไรทำให้หุ้นมีราคาหรือมูลค่าเพิ่มขึ้น

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone