ผู้ปกครองที่ดีที่สุดเปรียบเสมือนปอด ปอดที่ดีนั้นเราจะไม่รู้เลยว่ามันกำลังทำหน้าที่หายใจให้เราอยู่ เมื่อใดเรารู้สึกว่าปอดทำหน้าที่หายใจอยู่ แสดงว่าปอดเกิดโรคแล้ว

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของนักเขียนอาจจะไม่มีคำว่าจรรยาบรรณเขียนเอาไว้ในกฎข้อบังคับของนักเขียน แต่นักเขียนต้องมีจรรยาบรรณ ต้องเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือว่าดีงามต่อสังคม

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

คนไม่ดี ประกอบอาชีพไม่สุจริต ทำธุรกิจผิดกฎหมาย ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ถ้าเขาสำนึกได้ และเลิกเสีย แล้วหันมาประกอบอาชีพสุจริต จะเป็นการตอบแทนบุญคุณที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่ง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ในบ้านเมืองของเรามีคนจำนวนมากอาสาที่จะเป็นผู้นำ อยากทำตัวเป็นผู้นำ แต่มีเสน่ห์น้อย ไม่ค่อยมีคนอยากเป็นผู้ตาม เป็นหน้าที่ของเรา ของทุกฝ่ายจัด คัดสรรหาผู้นำที่มีเสน่ห์ คนอยากตาม หรือแย่งกันตาม สรรหาได้แล้ว จึงนำมารวมกันเพื่อพัฒนาสังคมธรรมาธิปไตย

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone