เราต้องการสังคมที่ผู้คนมีอิสระที่จะเลือก ที่จะทำผิดพลาด ที่จะใจกว้าง และความเห็นอกเห็นใจกัน นี่คือสิ่งที่เราหมายถึงสังคมที่มีศีลธรรม ไม่ไช่สังคมที่รัฐต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่ง แต่ไม่มีใครจะรับผิดชอบต่อรัฐ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ผมคิดว่า ชีวิตผมทำได้ดีที่สุดแล้ว เท่าที่ผมมีชีวิตอยู่ ผมคิดว่า ผมได้ช่วยเหลือสังคมดีแล้ว ผมคิดว่า ผมได้ทำตามกำลังของผมดีแล้ว และผมพอใจ ผมภูมิใจสิ่งที่ผมทำ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ผมมองว่าวิถีแห่งทุนนั้นต้องพัฒนาจากล้าหลังไปสู่ก้าวหน้า แต่เป้าหมายของทุนนั้นคืออะไร ทุนก้าวหน้าไปรับใช้สังคมถือเป็น “ทุนสัมมา” แต่ถ้าหากว่าทุนก้าวหน้าไปนำสังคมมารับใช้ทุนถือเป็น “ทุนสามานย์”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ชื่อเสียง ชักพาให้ผู้คนแก่งแย่ง ทรัพย์สิน กระตุ้นให้ผู้คนละโมบ เร่งเร้าให้เกิดเล่ห์เหลี่ยมฉ้อฉล นี่คือสาเหตุแห่งความวุ่นวายของสังคม

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

สงครามชนชั้นไม่ได้เป็นสาเหตุของความก้าวหน้าทางสังคม; มันเป็นการพัฒนาของโรคร้ายในเหตุแห่งความก้าวหน้าทางสังคม และสาเหตุของโรคนี้คือความไม่สามารถดำรงชีวิต และผลของโรคคือสงคราม

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone