หากเราสูญเสียพลังแห่งสติ เรากำลังสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อขาดสติ เราหาและใช้เงินทองไปในทางที่เป็นโทษกับตัวเองและผู้อื่น เราใช้ชื่อเสียงในทางที่เป็นโทษ กับตัวเองและผู้อื่น เราใช้ความเข้มแข็งทางการทหารเพื่อทำลายตัวเองและผู้อื่น

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

นักเรียนที่เรียนหนังสือ ถ้าเรียนด้วยสติปัญญา การเรียนก็จะดีขึ้น อ่านหนังสือเที่ยวเดียวก็จำได้หมด เพราะในขณะอ่าน “สติ” อยู่กับหนังสือ “ปัญญา” ก็ดำกับอยู่กับการอ่าน อ่านจบ…รู้เรื่อง บางคนจบไปแล้ว เอ๊ะ! อ่านเรื่องอะไร ไม่รู้เรื่อง เพราะเราอ่านด้วยความไม่มีสติ ไม่มีปัญญา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

คนใดมีสติอยู่ประจำเนื้อประจำตัว คนนั้นเดินจะไม่สะดุดอะไร จะไม่เจ็บตรงนั้น จะไม่เจ็บตรงนี้ เพราะจะเคลื่อนไหวเท้า เคลื่อนไหวมือ ลำตัวเคลื่อนไหว เขามีสติคอยกำหนดอยู่ ทำอะไรก็เลยไม่เผลอ ไม่ประมาท ไม่มีการผิดพลาดจากการกระทำนั้น

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

การพูดก็เหมือนกัน ถ้าเราพูดด้วยความมีสติ…ไม่ผิดพลาด แต่ถ้าพูดด้วยความขาดสติ เดี๋ยวก็พูดกระทบคนนั้นกระทบคนนี้โดยไม่รู้ตัวว่าเราพูดอะไร ทำอะไรถ้าไม่มีสติกำกับ ก็จะเกิดการผิดพลาด เกิดการเสียหาย ถ้าเราทำด้วยความมีสติจะไม่เผลอ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

การ “รู้เรา” นั้นบ่อยครั้งเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าการ “รู้เขา” เนื่องจากการมีความ “ลำเอียง” ในเรื่องของการวิเคราะห์ตนเอง แต่ถ้าเราจะประสบความสำเร็จในระยะยาวแล้วละก็ ผมคิดว่าเราจะต้องมีสติและรู้ตัวตลอดเวลา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ที่ใดที่มีความโกรธที่นั่นไม่มีสติ ที่ใดมีสติที่นั่นไม่มีความโกรธ ความโกรธเปรียบเสมือนหนู สติเปรียบเสมือนแมว ที่ใดมีแมวที่นั่นไม่มีหนู ที่ใดมีหนูที่นั่นไม่มีแมว

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone