ไม่มีประโยชน์ที่ศาสนาจะต่อต้านเทคโนโลยีอย่างงมงาย ไม่มีประโยชน์ที่ศาสนากับเทคโนโลยีจะแยกทางกันเดิน มีแต่การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเท่านั้น ศาสนากับเทคโนโลยีจึงจะสามารถเคลื่อนมาบรรจบกันได้อย่างลงตัวในยุคโลกาภิวัตน์

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone