เทคโนโลยีไม่ได้สำคัญ สิ่งที่สำคัญคือคุณมีศรัธาในผู้คนว่าโดยพื้นฐานแล้วเขาดีและเก่ง และถ้าคุณให้เครื่องมือแก่เขา พวกเขาจะทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมกับมัน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone