ฉันเป็นหนึ่งในผู้ซึ่งเชื่อว่าวิทยาศาสตร์นั้นสวยงามยิ่งนัก นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการของเขานั้นไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญ แต่ยังเป็นเด็กที่ยืนอยู่ต่อหน้าปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งทำให้เขาปะทับใจเสมือนอยู่ในเทพนิยาย

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

วิทยาศาสตร์มีความสำคัญมากต่อสากลโลก และขาดการตระหนักทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งคุณภาพของคนในชาติจะบอกถึงระดับความสำคัญของมัน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone