เรามีลูกต้องเสี้ยมสอนนะ ถ้าไม่เสี้ยมสอน มันเป็นไปไม่ได้ ต้องฝึกลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ นกอยู่ในกรงให้รีบสอน มีปีก มีหาง หนีออกจากกรงแล้ว ไม่ต้องตามไปสอนนะ จะเสียใจอย่างน่าเสียดาย

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone