ฉันคิดว่าโรคร้ายแรงที่สุดของโลกทุกวันนี้คือ ผู้คนรู้สึกไม่ได้รับความรัก ฉันรู้ ฉันสามารถให้ความรักได้หนึ่งนาที ครึ่งชั่วโมง หนึ่งวัน หรือหนึ่งเดือน ฉันสามารถให้ได้ และฉันมีความสุขมาก

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone