ผู้หญิงมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากที่สุดในวัย 35 ถึง 40 ปี หลังจากที่พวกเขาได้ผ่านการแข่งขันและรู้ถึงการก้าวเดินของตัวเอง ซึ่งผู้หญิงที่เกิน 40 น้อยคนที่จะมีเสน่ห์สูงสุดอย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone