จะเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลจะเปิดใจกว้าง โดยการให้ทุกฝ่าย ทั้งประชาชน ผู้นำในท้องถิ่น ผู้แทนราษฎร นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง มาพูดคุยร่วมกัน คือบางคนอาจจะต้องรับสถานภาพของบางกลุ่ม ข้าราชการอาจต้องยอมรับสถานภาพของประชาชน คือ ลดตัวลง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มฐานะของเขาให้ขึ้นมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกัน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ผู้ปกครองที่ดีที่สุดเปรียบเสมือนปอด ปอดที่ดีนั้นเราจะไม่รู้เลยว่ามันกำลังทำหน้าที่หายใจให้เราอยู่ เมื่อใดเรารู้สึกว่าปอดทำหน้าที่หายใจอยู่ แสดงว่าปอดเกิดโรคแล้ว

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

มันดีกว่าในการที่จะนำอยู่เบื้องหลังและให้ผู้อื่นอยู่เบื้องหน้า โดยเฉพาะเวลาที่ฉลองชัยชนะ เมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้น และอยู่แนวหน้าเมื่อมีอันตราย แล้วผู้คนจะสำนึกบุญคุณความเป็นผู้นำของคุณ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุด ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้ที่มีเกียรติ คือ ผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น

ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดี ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ต้องรู้จักการ ปิดทองหลังพระ ต้องรู้ว่า ประโยชน์ของชาติบ้านเมือง คือสิ่งที่คนในชาติต้องการ ต้องรู้จักการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ในบ้านเมืองของเรามีคนจำนวนมากอาสาที่จะเป็นผู้นำ อยากทำตัวเป็นผู้นำ แต่มีเสน่ห์น้อย ไม่ค่อยมีคนอยากเป็นผู้ตาม เป็นหน้าที่ของเรา ของทุกฝ่ายจัด คัดสรรหาผู้นำที่มีเสน่ห์ คนอยากตาม หรือแย่งกันตาม สรรหาได้แล้ว จึงนำมารวมกันเพื่อพัฒนาสังคมธรรมาธิปไตย

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ถ้าเราอยากมีผู้นํารุ่นใหม่ที่สร้างประชาธิปไตยให้ยั่งยืน คนที่มาเป็นผู้นํานั้นต้องมีคุณลักษณะและมีการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของสังคม เพราะระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบการเมืองที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone