ผมคิดว่ามันหมดยุคแล้ว มันควรจะมาถึงยุคที่ทุกคนมีความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็น ช่วยกันแก้ปัญหา เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ประเทศใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นตะวันออกหรือตะวันตก หรืออัฟริกา ถ้าคุณใช้จ่ายเงินมากเกินไป ก็จะมีปัญหา ในส่วนของบุคคลก็เช่นกัน ถ้าใครใช้เงินมากเกินไปก็จะก่อหนี้สิน และจะมีปัญหาตามมา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

การศึกษาในโลกนี้เหมือนกับหมาหางด้วน มันไม่สมบูรณ์ มันเพียงแต่สอนให้ ฉลาด ฉลาด แล้วก็ไม่ได้ควบคุมความฉลาด ขอให้มองเห็นอันตรายร้ายแรงที่ทำให้เกิดปัญหา คือการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ควาเห็นแก่ตัว.. ขอร้อง ขอวิงวอนทุกอย่าง ว่าช่วยพิจารณาสิ่งนี้ สิ่งเดียวหรือคำเดียวเท่านั้นที่เป็นปัญหา เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมด ไม่ว่าปัญหาอะไร มันมาจาก “ความเห็นแก่ตัว”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ในชีวิตของเราแต่ละคนนี้ ต้องมีปัญหา ต้องมีความทุกข์ มีความเศร้าโศก มีความเสียใจด้วยเรื่องอะไรๆต่างๆ ถ้ารู้สึกเสียใจมาวัดทันที..รีบมาวัดทันที อย่าไปไหน อย่าไปหาหมอดู อย่าไปสำนักทรงเจ้าเข้าผี อย่าไปสั่นกระบอกอยู่ที่ศาลหลักเมือง มันแก้ทุกข์ไม่ได้ ต้องรีบมา มาพักที่วัด มาฟังธรรมะ พระท่านจะพูดให้ฟัง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

จะไม่มีการสิ้นสุดของปัญหาของรัฐหรือของมนุษยชาติ จนกว่านักปราชญ์จะได้เป็นกษัตริย์ในโลกนี้ หรือจนกว่าผู้ที่ตอนนี้เราเรียกว่ากษัตริย์และเป็นผู้ปกครองจะกลายเป็นนักปราชญ์ และอำนาจทางการเมืองและปรัชญาอยู่ในมือคนเดียวกัน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone