ความแข็งแรงทางกายไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในกุญแจสำคัญในการมีสุขภาพที่ดีของร่างกายเท่านั้น มันยังเป็นรากฐานของกิจกรรมทางปัญญาที่เปี่ยมด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

นักเรียนที่เรียนหนังสือ ถ้าเรียนด้วยสติปัญญา การเรียนก็จะดีขึ้น อ่านหนังสือเที่ยวเดียวก็จำได้หมด เพราะในขณะอ่าน “สติ” อยู่กับหนังสือ “ปัญญา” ก็ดำกับอยู่กับการอ่าน อ่านจบ…รู้เรื่อง บางคนจบไปแล้ว เอ๊ะ! อ่านเรื่องอะไร ไม่รู้เรื่อง เพราะเราอ่านด้วยความไม่มีสติ ไม่มีปัญญา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone