ประชาธิปไตยถ้าเป็นของผู้เห็นแก่ตัวแล้วเลวร้ายที่สุด ไม่มีระบบไหนจะเลวร้ายมากเท่ากับประชาธิปไตยของผู้เห็นแก่ตัวเพราะว่าประชาธิปไตยมันสำหรับผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัว

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

การได้มาซึ่งอำนาจรัฐด้วยวิธีฉ้อฉลโดยถือเอาการเลือกตั้งเป็นเพียง “แบบพิธี” เพื่อเข้าสู่การผูกขาดทางการเมือง นี่แหละเป็น “เผด็จการ” อันมีอยู่ในกระบวนการ “ประชาธิปไตย” ที่มีอยู่จริงตลอดมา แม้ในการเลือกตั้ง ที่จะมีต่อไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone