แต่ว่าคนเราโดยปกตินั้น มักจะไม่ยอมรับว่า “เหตุ” เกิดจากตัว คือไม่รับว่าตัวผิดนั่นเอง ถ้าเราไม่รับว่าตัวเราผิดเราจะแก้ความผิดได้อย่างไร เมื่อเราไม่รู้ว่าบ้านช่องของเราสกปรก เราจะกวาดไปทำไม ไม่รู้ว่าตัวเราไม่สะอาด เราก็ไม่คิดจะชำระสะสางเพราะไม่รู้ ฉะนั้นต้องรู้สึกตัว

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

เมื่อใครสักคนหนึ่ง ทำผิด ท่านอย่าเพิ่งตำหนิหรือต่อว่าเขา เพราะถ้าท่านเป็นเขาและตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเขา ท่านอาจจะตัดสินใจทำเช่นเดียวกับเขาก็ได้

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone