ชื่อเสียง ชักพาให้ผู้คนแก่งแย่ง ทรัพย์สิน กระตุ้นให้ผู้คนละโมบ เร่งเร้าให้เกิดเล่ห์เหลี่ยมฉ้อฉล นี่คือสาเหตุแห่งความวุ่นวายของสังคม

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ทำไมเฉลิมชัยต้องดังขนาดนี้ ราคารูปทำไมแพงขนาดนี้ ก็กูสร้างคุณค่าในตัวกูเอง มากกว่าผู้อื่นไง นั่นคืออะไร ก็กูเกิดมาเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก่อนที่จะคิดถึงกูเองไง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

คนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาต้องให้ เขาต้องเสียสละ เมื่อเสียสละแล้วมันต้องได้สิ่งที่ตอบแทนมา มึงทำไปตาม step by step มึงก็กินเงินเดือนตาม step สิ มึงจะมีชื่อเสียงก้าวกระโดด มึงจะมีได้ไง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

เราไม่จำเป็นต้องไปรังเกียจเงินทอง กามารมณ์ อำนาจและชื่อเสียง เพียงแต่มองอย่างลึกซึ้งให้ตระหนักรู้ว่า การวิ่งไล่ตามสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เธอเป็นทุกข์ได้มาก

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

หากเราสูญเสียพลังแห่งสติ เรากำลังสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อขาดสติ เราหาและใช้เงินทองไปในทางที่เป็นโทษกับตัวเองและผู้อื่น เราใช้ชื่อเสียงในทางที่เป็นโทษ กับตัวเองและผู้อื่น เราใช้ความเข้มแข็งทางการทหารเพื่อทำลายตัวเองและผู้อื่น

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone