ส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นเป็นผู้ชนะคือรู้ว่าเมื่อไรควรจะพอ บางครั้งคุณต้องยอมแพ้ที่จะสู้ แล้วเดินออกมาและเดินหน้าต่อไปกับสิ่งที่มีประสิทธิผลมากกว่า

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone