ทำไมเฉลิมชัยต้องดังขนาดนี้ ราคารูปทำไมแพงขนาดนี้ ก็กูสร้างคุณค่าในตัวกูเอง มากกว่าผู้อื่นไง นั่นคืออะไร ก็กูเกิดมาเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก่อนที่จะคิดถึงกูเองไง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

แท้จริงแล้ว สิ่งที่เธอกำลังวิ่งไล่ไขว่คว้านั้น ล้วนเป็นเพียงภาพมายาเท่านั้น ด้วยพลังแห่งสติ เธอจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้น

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

คุณค่าทางจิตใจนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคน ของสิ่งเดียวกันสำหรับคนหนึ่งอาจจะมีคุณค่ามาก แต่สำหรับอีกคนหนึ่งมันอาจจะไม่มีค่าอะไรเลย

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone