อาตมาเชื่อว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความโง่เขลา ผู้คนสร้้างความเจ็บปวดแก่ผู้อื่นในความเห็นแก่ตัวจากการไล่ล่าความสุขและความพอใจของตัวเอง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

อย่าไปหาพระหมอดู เพราะหมอดูช่วยอะไรไม่ได้ นอกจากช่วยให้เราโง่หนักลงไปเท่านั้นเอง สอนให้ทำอะไรแบบโง่ๆ ต่างๆตามแบบของหมอ ซึ่งมันไม่ค่อยจะได้สาระในทางแก้ทุกข์อาจจะได้แต่ในความสบายใจนิดหน่อย ว่าได้ทำแล้ว แต่ว่า”รากเหง้า”ของความทุกข์มันยังอยู่

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone