อาตมาเชื่อว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความโง่เขลา ผู้คนสร้้างความเจ็บปวดแก่ผู้อื่นในความเห็นแก่ตัวจากการไล่ล่าความสุขและความพอใจของตัวเอง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

อาตมายืนยันอยู่เสมอว่า โลกยุคปัจจุบันนี้ที่เจริญด้วยการศึกษานี้ ถือศีลข้อเดียวพอ ไม่ต้องยุ่งยากลำบากหลายข้อ เวียนหัว เพียงข้อเดียวคือ ไม่เห็นแก่ตัว

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ควาเห็นแก่ตัว.. ขอร้อง ขอวิงวอนทุกอย่าง ว่าช่วยพิจารณาสิ่งนี้ สิ่งเดียวหรือคำเดียวเท่านั้นที่เป็นปัญหา เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมด ไม่ว่าปัญหาอะไร มันมาจาก “ความเห็นแก่ตัว”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ประชาธิปไตยถ้าเป็นของผู้เห็นแก่ตัวแล้วเลวร้ายที่สุด ไม่มีระบบไหนจะเลวร้ายมากเท่ากับประชาธิปไตยของผู้เห็นแก่ตัวเพราะว่าประชาธิปไตยมันสำหรับผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัว

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ความรักที่ถูกต้องต้องไม่เป็นทุกข์ ความรักที่ถูกต้อง…ไม่เป็นทุกข์น่ะ มันรักอย่างไร? คือไม่รักด้วยความเห็นแก่ตัว ความรักประเภทเห็นแก่ตัวนั้น เป็นความรักที่เป็นทุกข์ เป็นความรักที่ไม่ถูกต้อง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone