คนที่รดน้ำคือเมตตาให้คนอื่น ความชุ่มเย็นนอกจากเกิดกับเป้าหมายแห่งความเมตตาของเราแล้ว ก็ยังเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเองด้วย ต้นไม้ที่ได้รับการรดน้ำงอกงามฉันใด คนที่คอยรดน้ำให้ต้นไม้ ก็มีความงอกงามเพิ่มขึ้นในจิตในใจฉันนั้น

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ความเกรี้ยวกราดสะท้อนความอ่อนแออย่างรุนแรงที่แฝงอยู่ในตัวคน ความเมตตา พร้อมที่จะเข้าอกเข้าใจ สงบ และให้อภัยต่างหากคือความเข้มแข็งของจิตใจ

การมีเมตตาคือการตอบรับความซาบซึ้งและความอบอุ่นของมนุษย์ด้วยความหวังและความต้องการของผู้อื่น แม้จะเป็นน้ำใจเพียงเล็กน้อย แต่ก็ทำให้หัวใจที่หนักอึ้งนั้นเบาลงได้ ความเมตตานั้นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนได้

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone