ช่างเป็นเความแตกต่างที่น่าเศร้าเหลือเกินระหว่างความฉลาดอย่างมีความสุขของเด็กๆ กับความอ่อนแอทางจิตใจของผู้ใหญ่โดยทั่วไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ความสุขและความพอใจของมนุษย์นั้น ในท้ายที่สุดจะต้องมาจากภายในตนเอง มันไม่ถูกต้องที่คาดหวังความพอใจจากเงิน หรือจากคอมพิวเตอร์

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโอกาสของชีวิตที่ถูกจัดวางไว้ แต่เป็นผลมาจากจิตสำนึกที่ดี, สุขภาพที่ดี อาชีพและเสรีภาพในการแสวงหา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ความจริงมนุษย์เรา ไม่เข้าใจหรอกว่าที่เกิดมานี้ไม่ควรจะมีความสุขนักหรอก มันเป็นเรื่องเกิดมาเพื่อจะชดใช้กรรม สร้างกรรมใหม่ ตายไปแล้วก็กลับมาเกิด ไม่มีใคร มีความสุข ชนิดที่ไม่ต้องทำอะไรเลยในชีวิตนี้

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone