นักลงทุนในหุ้นสามัญของแท้นั้นไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือของสมองและความรู้ แต่จำเป็นต้องมีคุณลักษณะที่ไม่ธรรมดาบางประการ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone