เราต้องการสังคมที่ผู้คนมีอิสระที่จะเลือก ที่จะทำผิดพลาด ที่จะใจกว้าง และความเห็นอกเห็นใจกัน นี่คือสิ่งที่เราหมายถึงสังคมที่มีศีลธรรม ไม่ไช่สังคมที่รัฐต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่ง แต่ไม่มีใครจะรับผิดชอบต่อรัฐ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone