เหตุให้เกิดทุกข์นั้น คือกิเลสตัณหาต่างหาก ไม่ใช่เรื่องความอดอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ควบคุมกิเลสตัณหาให้ได้เถิด ก็จะได้แก้ไขเรื่องความอดอยาก เรื่องปากเรื่องท้องได้เป็นแน่

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ไม่มีอะไรที่ผมกลัวมากไปกว่าการตื่นขึ้นมาโดยไม่มีแผนงานที่จะช่วยผมนำความสุขมาสู่ผู้ไม่มีทรัพยากร คนยากจน ผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ที่อยู่กับความเจ็บป่วย

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone