ความสุขและความพอใจของมนุษย์นั้น ในท้ายที่สุดจะต้องมาจากภายในตนเอง มันไม่ถูกต้องที่คาดหวังความพอใจจากเงิน หรือจากคอมพิวเตอร์

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ทุกวินาทีมันหยุดไม่ได้ หมายความว่าหยุดทำความดีไม่ได้ ไม่ควรจะมีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ เพราะว่าถ้ามีความพึงพอใจจะหยุด แต่ถ้ามีความไม่พึงพอใจมัน ก็จะท้อ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone