อาตมาเชื่อว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความโง่เขลา ผู้คนสร้้างความเจ็บปวดแก่ผู้อื่นในความเห็นแก่ตัวจากการไล่ล่าความสุขและความพอใจของตัวเอง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ทะเลแห่งความปรารถนานั้นถมไม่เต็มดอก หากไม่รู้จักบั่นทอนความกระหายใคร่อยากเสียบ้าง จะต้องประสบปัญหาความยุ่งยากจนได้ ดิ้นรนแสวงเสพตามความ กระหายใคร่อยากจนเกินไป นอกจากจะไม่มีวันสมปรารถนาแล้ว กลับจะยิ่งเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากผลร้ายที่ตามมา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

เหตุให้เกิดทุกข์นั้น คือกิเลสตัณหาต่างหาก ไม่ใช่เรื่องความอดอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ควบคุมกิเลสตัณหาให้ได้เถิด ก็จะได้แก้ไขเรื่องความอดอยาก เรื่องปากเรื่องท้องได้เป็นแน่

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

เราไม่จำเป็นต้องไปรังเกียจเงินทอง กามารมณ์ อำนาจและชื่อเสียง เพียงแต่มองอย่างลึกซึ้งให้ตระหนักรู้ว่า การวิ่งไล่ตามสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เธอเป็นทุกข์ได้มาก

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

หากเธอมองอย่างลึกซึ้ง เธอจะเห็นว่าคนที่วิ่งตามอำนาจนั้นเป็นทุกข์อย่างใหญ่หลวง เธอเริ่มเป็นทุกข์จากการไล่ไขว่คว้า เพราะผู้คนอีกมากมายก็ตะเกียกตะกายเพื่อสิ่งเดียวกัน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ในชีวิตของเราแต่ละคนนี้ ต้องมีปัญหา ต้องมีความทุกข์ มีความเศร้าโศก มีความเสียใจด้วยเรื่องอะไรๆต่างๆ ถ้ารู้สึกเสียใจมาวัดทันที..รีบมาวัดทันที อย่าไปไหน อย่าไปหาหมอดู อย่าไปสำนักทรงเจ้าเข้าผี อย่าไปสั่นกระบอกอยู่ที่ศาลหลักเมือง มันแก้ทุกข์ไม่ได้ ต้องรีบมา มาพักที่วัด มาฟังธรรมะ พระท่านจะพูดให้ฟัง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone