การศึกษาในโลกนี้เหมือนกับหมาหางด้วน มันไม่สมบูรณ์ มันเพียงแต่สอนให้ ฉลาด ฉลาด แล้วก็ไม่ได้ควบคุมความฉลาด ขอให้มองเห็นอันตรายร้ายแรงที่ทำให้เกิดปัญหา คือการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone