ทุกวินาทีมันหยุดไม่ได้ หมายความว่าหยุดทำความดีไม่ได้ ไม่ควรจะมีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ เพราะว่าถ้ามีความพึงพอใจจะหยุด แต่ถ้ามีความไม่พึงพอใจมัน ก็จะท้อ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

การทำความดียากยิ่ง แต่การรักษาความดีให้ดำรงอยู่คู่กับเราไปชั่วนิรันดร์ยากยิ่งกว่ามาก มีตัวอย่างปรากฎให้เห็นอยู่เนืองๆ มีหลายคนที่ทำความดีปรากฏเป็นเวลายาวนานแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถดำรงความดีนั้นไว้ได้ น่าเสียดาย

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone