แท้จริงแล้ว สิ่งที่เธอกำลังวิ่งไล่ไขว่คว้านั้น ล้วนเป็นเพียงภาพมายาเท่านั้น ด้วยพลังแห่งสติ เธอจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้น

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

บางคนบอกว่าความฝันเป็นสิ่งที่บอบบางและพร้อมจะแหลกลาญลงอย่างง่ายดาย แต่คนคนนั้นคงจะลืมนึกไปว่า ความจริงกลับเป็นสิ่งที่เปราะบางและง่ายต่อการแตกสลายยิ่งกว่า

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

แม้ว่าการรับทราบความจริง จะไม่เป็นของสนุกในชั้นต้น แต่ก็จะเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตภายหลัง ในทางกลับกัน หากว่าผู้ใดปฏิเสธ หรือหันหลังให้แก่ความเป็นจริงแล้ว ก็มีแต่จะประสบทุกข์โทษอันใหญ่ที่จะติดตามมา เป็นผลอันแน่นอนตามความเป็นจริงที่ใครๆไม่อาจหลักเลี่ยง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone