ความแข็งแรงทางกายไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในกุญแจสำคัญในการมีสุขภาพที่ดีของร่างกายเท่านั้น มันยังเป็นรากฐานของกิจกรรมทางปัญญาที่เปี่ยมด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ผมไม่ได้แค่คิด แต่ดูและศึกษาสิ่งต่างๆอย่างระมัดระวัง เมื่อผมเดินทาง ผมมองดูและเปรียบเทียบสิ่งต่างๆที่ผมเห็น ผมไม่ยอมรับสิ่งใดจากภายนอก คุณไม่สามารถเชื่ออะไรจากที่ได้ยินหรือเห็น อย่าข้ามไปยังบทสรุปโดยที่คุณไม่ได้คิด

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone