การปกครองระบบปัจจุบันนี้ที่ทำให้มีระบบฝ่ายค้านนี่ มันเป็นระบบที่ทำให้คนป่าหัวเราะ คนป่าสมัยที่ยังไม่นุ่งผ้ามันจะหัวเราะเอาว่ามันเจริญอะไรกัน ประชาธิปไตยอะไรกัน จนมาถึงระบบฝ่ายค้านเพื่อทำการขัดแย้ง เพื่อทำการต่อสู้

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ในชีวิตของคนเรานั้นมีความเข้าใจผิด ความรุนแรง ความขัดแย้ง ความท้อแท้สิ้นหวัง แต่สิ่งเหล่านี้เองก็เป็นสิ่งอนิจจัง จึงสามารถแปรเปลี่ยนได้เสมอ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ที่ใดที่ประชาชนไม่ได้รับการตอบสนองเรื่องความเป็นอยู่พื้นฐาน จะนําไปสู่ความขัดแย้ง ไร้เสถียรภาพ และไม่นําไปสู่ความมั่นคงได้

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone