เวลาของคุณมีจำกัด จึงอย่าเสียมันไปกับชีวิตคนอื่น อย่าติดกับดักของกฎเกณฑ์ที่เป็นผลมาจากความคิดของคนอื่น อย่าปล่อยให้เสียงผู้อื่นกลบเสียงภายในของตัวคุณเอง และที่สำคัญที่สุดจงมีความกล้าหาญที่จะทำตามหัวใจและสัญชาตญาณของคุณ