คนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาต้องให้ เขาต้องเสียสละ เมื่อเสียสละแล้วมันต้องได้สิ่งที่ตอบแทนมา มึงทำไปตาม step by step มึงก็กินเงินเดือนตาม step สิ มึงจะมีชื่อเสียงก้าวกระโดด มึงจะมีได้ไง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ผมเห็นใจคนที่ไม่มีโอกาสในสังคมถูกบีบคั้นถูกเอาเปรียบทุกอย่าง ประเทศไทยจะดีขึ้นถ้าคนที่มีโอกาสยอมสละโอกาสบ้าง ผมอยากเห็นคนที่มีโอกาสสละโอกาสให้คนกับคนที่ไม่มีโอกาสบ้าง อย่าได้เที่ยวกอบโกยมากกว่านี้เลย เพราะมันจะไม่ทำให้อะไรดีขึ้น

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone