ปรัชญาถูกเขียนขึ้นในหนังสือเล่มมหึมานี้.. ผมหมายถึงจักรวาล..ซึ่งยังยืนอยู่อย่างต่อเนื่องให้เราได้เพ่งมอง แต่เราไม่สามารถจะเข้าใจ จนกว่าจะมีคนๆหนึ่งเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจในภาษาที่ถูกเขียนขึ้นนี้ มันถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคณิตศาสตร์ อักขระของมันคือ สามเหลี่ยม วงกลม และเรขาณิตต่างๆ หากไม่มีสิ่งซึ่งมนุษย์จะสามารถทำความเข้าใจมันได้เพียงคำเดียว หากไม่มีสิ่งเหล่านี้คนๆนั้นจะต้องเดินทางในเขาวงกตอันมืดมิด

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

คนที่ฉลาด ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ร่ำรวย ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง แต่มันมีความมุ่งมั่นสูงมากกว่าคนเรียนเก่ง และมันเรียนรู้เรื่องอื่นมากกว่า

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

นักเรียนที่เรียนหนังสือ ถ้าเรียนด้วยสติปัญญา การเรียนก็จะดีขึ้น อ่านหนังสือเที่ยวเดียวก็จำได้หมด เพราะในขณะอ่าน “สติ” อยู่กับหนังสือ “ปัญญา” ก็ดำกับอยู่กับการอ่าน อ่านจบ…รู้เรื่อง บางคนจบไปแล้ว เอ๊ะ! อ่านเรื่องอะไร ไม่รู้เรื่อง เพราะเราอ่านด้วยความไม่มีสติ ไม่มีปัญญา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone