การพูดก็เหมือนกัน ถ้าเราพูดด้วยความมีสติ…ไม่ผิดพลาด แต่ถ้าพูดด้วยความขาดสติ เดี๋ยวก็พูดกระทบคนนั้นกระทบคนนี้โดยไม่รู้ตัวว่าเราพูดอะไร ทำอะไรถ้าไม่มีสติกำกับ ก็จะเกิดการผิดพลาด เกิดการเสียหาย ถ้าเราทำด้วยความมีสติจะไม่เผลอ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone