ในชีวิตของคนเรานั้นมีความเข้าใจผิด ความรุนแรง ความขัดแย้ง ความท้อแท้สิ้นหวัง แต่สิ่งเหล่านี้เองก็เป็นสิ่งอนิจจัง จึงสามารถแปรเปลี่ยนได้เสมอ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

แต่ว่าคนเราโดยปกตินั้น มักจะไม่ยอมรับว่า “เหตุ” เกิดจากตัว คือไม่รับว่าตัวผิดนั่นเอง ถ้าเราไม่รับว่าตัวเราผิดเราจะแก้ความผิดได้อย่างไร เมื่อเราไม่รู้ว่าบ้านช่องของเราสกปรก เราจะกวาดไปทำไม ไม่รู้ว่าตัวเราไม่สะอาด เราก็ไม่คิดจะชำระสะสางเพราะไม่รู้ ฉะนั้นต้องรู้สึกตัว

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ผมไม่เชื่อเรื่องพรสวรรค์ทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจจริงของแต่ละคนว่าอยากจะทำอะไร แล้วเขาทุ่มเทให้กับสิ่งที่เขาต้องการจะทำหรือต้องการจะเป็นหรือไม่ พรสวรรค์เป็นแค่คำที่เราเรียกขึ้นมาสำหรับบางสิ่งบางอย่างซึ่งคนบางคนทำขึ้นมาเท่านั้น

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

สิ่งที่มีความสำคัญและมีค่าที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์ก็คือ ความพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองให้สามารถทำในสิ่งที่อยากเป็นและอยากทำให้ได้

สำหรับที่ผ่านมา 33 ปีผมมองกระจกทุกเช้าและถามตัวเองว่า: ‘ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตของฉัน ฉันจะทำสิ่งที่ฉันจะทำในวันนี้หรือไม่’ และเมื่อใดก็ตามที่คำตอบที่ได้รับคือ ‘ไม่’ หลายวันติดกัน ผมก็รู้ว่าผมต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่าง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone