ผู้ปกครองที่ดีที่สุดเปรียบเสมือนปอด ปอดที่ดีนั้นเราจะไม่รู้เลยว่ามันกำลังทำหน้าที่หายใจให้เราอยู่ เมื่อใดเรารู้สึกว่าปอดทำหน้าที่หายใจอยู่ แสดงว่าปอดเกิดโรคแล้ว

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

การปกครองระบบปัจจุบันนี้ที่ทำให้มีระบบฝ่ายค้านนี่ มันเป็นระบบที่ทำให้คนป่าหัวเราะ คนป่าสมัยที่ยังไม่นุ่งผ้ามันจะหัวเราะเอาว่ามันเจริญอะไรกัน ประชาธิปไตยอะไรกัน จนมาถึงระบบฝ่ายค้านเพื่อทำการขัดแย้ง เพื่อทำการต่อสู้

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

จะไม่มีการสิ้นสุดของปัญหาของรัฐหรือของมนุษยชาติ จนกว่านักปราชญ์จะได้เป็นกษัตริย์ในโลกนี้ หรือจนกว่าผู้ที่ตอนนี้เราเรียกว่ากษัตริย์และเป็นผู้ปกครองจะกลายเป็นนักปราชญ์ และอำนาจทางการเมืองและปรัชญาอยู่ในมือคนเดียวกัน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก การเมือง การปกครอง ก็คงต้องเหมือนกับวงการอื่นๆ อาชีพนักการเมืองก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆ คือต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีการปรับปรุง มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone