ชีวิตนั้นไม่ง่ายสำหรับเราทุกคน แล้วอย่างไร… พวกเราต้องมีความมานะอุตสาหะ และเหนืออื่นใด เราต้องเชื่อมั่นในตัวเอง เราต้องเชื่อว่าเรามีพรสวรรค์บางอย่าง และด้วยสิ่งนี้ ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร ต้องไปให้ถึง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone