ช่างเป็นเความแตกต่างที่น่าเศร้าเหลือเกินระหว่างความฉลาดอย่างมีความสุขของเด็กๆ กับความอ่อนแอทางจิตใจของผู้ใหญ่โดยทั่วไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone