ในท้ายที่สุดแล้ว กฎหมายไม่ได้มีเพื่อระงับหรือยับยั้ง แต่มีเพื่อรักษาไว้และขยายซึ่งเสรีภาพ สำหรับทุกรัฐที่ก่อตั้งขึ้นจะอยู่ภายใต้กฎหมาย ที่ใดไร้กฎหมายที่นั่นไร้เสรีภาพ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

วิทยาศาสตร์มีความสำคัญมากต่อสากลโลก และขาดการตระหนักทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งคุณภาพของคนในชาติจะบอกถึงระดับความสำคัญของมัน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

เราต้องการสังคมที่ผู้คนมีอิสระที่จะเลือก ที่จะทำผิดพลาด ที่จะใจกว้าง และความเห็นอกเห็นใจกัน นี่คือสิ่งที่เราหมายถึงสังคมที่มีศีลธรรม ไม่ไช่สังคมที่รัฐต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่ง แต่ไม่มีใครจะรับผิดชอบต่อรัฐ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone