ฉันคิดว่าโรคร้ายแรงที่สุดของโลกทุกวันนี้คือ ผู้คนรู้สึกไม่ได้รับความรัก ฉันรู้ ฉันสามารถให้ความรักได้หนึ่งนาที ครึ่งชั่วโมง หนึ่งวัน หรือหนึ่งเดือน ฉันสามารถให้ได้ และฉันมีความสุขมาก

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ความรักที่ถูกต้องต้องไม่เป็นทุกข์ ความรักที่ถูกต้อง…ไม่เป็นทุกข์น่ะ มันรักอย่างไร? คือไม่รักด้วยความเห็นแก่ตัว ความรักประเภทเห็นแก่ตัวนั้น เป็นความรักที่เป็นทุกข์ เป็นความรักที่ไม่ถูกต้อง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone