ความสุขและความพอใจของมนุษย์นั้น ในท้ายที่สุดจะต้องมาจากภายในตนเอง มันไม่ถูกต้องที่คาดหวังความพอใจจากเงิน หรือจากคอมพิวเตอร์

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ใช่เครื่องหมายของความอ่อนแอ แต่เป็นเครื่องหมายของความเข้มแข็ง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

อาตมาเชื่อว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความโง่เขลา ผู้คนสร้้างความเจ็บปวดแก่ผู้อื่นในความเห็นแก่ตัวจากการไล่ล่าความสุขและความพอใจของตัวเอง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone