ปรัชญาถูกเขียนขึ้นในหนังสือเล่มมหึมานี้.. ผมหมายถึงจักรวาล..ซึ่งยังยืนอยู่อย่างต่อเนื่องให้เราได้เพ่งมอง แต่เราไม่สามารถจะเข้าใจ จนกว่าจะมีคนๆหนึ่งเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจในภาษาที่ถูกเขียนขึ้นนี้ มันถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคณิตศาสตร์ อักขระของมันคือ สามเหลี่ยม วงกลม และเรขาณิตต่างๆ หากไม่มีสิ่งซึ่งมนุษย์จะสามารถทำความเข้าใจมันได้เพียงคำเดียว หากไม่มีสิ่งเหล่านี้คนๆนั้นจะต้องเดินทางในเขาวงกตอันมืดมิด

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone