ชื่อเสียง ชักพาให้ผู้คนแก่งแย่ง ทรัพย์สิน กระตุ้นให้ผู้คนละโมบ เร่งเร้าให้เกิดเล่ห์เหลี่ยมฉ้อฉล นี่คือสาเหตุแห่งความวุ่นวายของสังคม

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone