จะไม่มีการสิ้นสุดของปัญหาของรัฐหรือของมนุษยชาติ จนกว่านักปราชญ์จะได้เป็นกษัตริย์ในโลกนี้ หรือจนกว่าผู้ที่ตอนนี้เราเรียกว่ากษัตริย์และเป็นผู้ปกครองจะกลายเป็นนักปราชญ์ และอำนาจทางการเมืองและปรัชญาอยู่ในมือคนเดียวกัน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone