เงินไม่เคยทำให้คนมีความสุข และจะไม่มีอะไรในตัวของมันที่สร้างความสุขได้ เมื่อมีเงินเพิ่มอีกหนึ่งก็มีความต้องการเพิ่มอีกหนึ่ง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone